Veiligheids- en vertrouwelijksbeleid

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

In het kader van het gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op haar website, mobiele site en mobiele applicaties, kan Air France persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. AIR FRANCE, is net als KLM (Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen) verbonden aan de naleving van de voorschriften inzake de bescherming van het privéleven van haar passagiers, de leden van haar getrouwheidsprogramma, prospects en bezoekers van haar website, mobiele site en mobiele applicaties. Het geheel van de verwerking van de persoonlijke gegevens die wordt ingevoerd in het kader van de toegankelijke diensten houdt niet enkel rekening met de lokale wetgeving, maar ook met de bepalingen van de Franse wet “informatique et libertés” (Wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) zoals gewijzigd op 6 januari 1978.

Om te controleren of de regels correct worden toegepast, stelde Air France een “Correspondant Informatique et Libertés” (CIL) (België: Correspondent bescherming van de persoonlijke levenssfeer) aan die de bevoorrechte tussenpersoon is van de Franse “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL) (België: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)).

Waarvoor dienen de gegevens die door Air France kunnen worden verzameld?

De persoonlijke gegevens die u kan worden gevraagd om op te geven op onze website, mobiele site en in de mobiele applicaties of wanneer u in contact staat met Air France, worden vooral gebruikt om vliegtuigtickets te reserveren en aan te kopen, om specifieke diensten of prestaties te leveren: vervoeractiviteiten, zoeken naar prospects, getrouwheid, animatie, commerciële informatie, enquêtes, organisatie van wedstrijden, op punt stellen van nieuwe diensten en producten, statistische onderzoeken.

Uw gegevens kunnen eveneens worden gebruikt zodat u kan genieten van de beschikbare diensten of prestaties op de website van Air France, haar mobiele website of haar mobiele applicaties: de creatie van een account, e-newsletter, beheer van uw reserveringen, bijstand en klachten, beheer van uw getrouwheidsprogramma, enz.

Uw gegevens kunnen ook worden geanalyseerd zodat we onze informatie, mededelingen, aanbiedingen en andere diensten beter kunnen afstemmen op uw interesses.

Uw gegevens kunnen daarnaast ook worden verrijkt door bepaalde informatie te delen met onze bevoorrechte commerciële partners zodat onze kennis van uw interesses verbetert en wij u gepersonaliseerde aanbiedingen of andere vormen van diensten kunnen aanbieden.

Tot slot kunnen uw gegevens worden aangewend om de administratieve formaliteiten voor immigratie en toegang tot het grondgebied, voor de preventie van niet-betaalde tickets en de strijd tegen fraude, alsook voor de verzekering van de veiligheid en beveiliging van vluchten.

Elk incident dat zich voordoet bij de uitvoering van vervoercontract en waarbij de veiligheid en beveiliging van een vlucht mogelijks in het gedrang komt, kan zorgen voor een registratie hiervan in een computerbestand.

Wie kan toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens?

De gegevens die worden verzameld op de website van Air France, haar mobiele site en haar mobiele applicaties kunnen worden gecommuniceerd aan het bevoegde personeel van AIR France, haar partners (KLM, SkyTeam, geaccrediteerde agenten, transporteurs, huurders van voertuigen, hotels, kredietkaartorganisaties, enz.) of aan de verleners van nevendiensten, in het kader van de uitvoering van alle prestaties of een gedeelte ervan zoals hierboven vermeld.

Air France vraagt haar dienstverleners om strikte maatregelen te treffen voor de vertrouwelijkheid en bescherming van deze gegevens.

Bovendien, en zoals voor elke luchtvaartmaatschappij, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgevingen in Frankrijk en op internationaal niveau, kan Air France worden gevraagd om persoonlijke informatie over te leveren aan de Franse of buitenlandse bevoegde overheidsinstanties (douanediensten, immigratiediensten, politie, enz.). Dat is bijvoorbeeld het geval in het kader van de invulling van de verplichte immigratie-formaliteiten of voor preventieve doeleinden en doeleinden in de strijd tegen terrorisme of andere ernstige inbreuken.

Bepaalde bestemmelingen die hierboven werden vermeld kunnen zich bevinden buiten de Europese Unie en toegang hebben tot alle of een gedeelte van de persoonlijke informatie die werd verzameld door Air France (naam, voornaam, nummer van het paspoort, details van de reis, enz.) en dit met het oog op de correcte uitvoering van het vervoercontract of voor een specifieke juridische bevoegdheid.

Voor meer details over de toepasselijke toegangsformaliteiten in uw land van bestemming, nodigen wij u uit om de rubriek Formaliteiten te raadplegen. Voor meer informatie over de controleprogramma’s die zijn ingevoerd door de Amerikaanse overheidsinstanties, kan u zich wenden tot de volgende websites:

Hoe uw rechten uitvoeren?

Overeenkomstig de Franse wet “informatique et libertés” (“Bescherming van de persoonlijke levenssfeer“), beschikt u over recht om toegang te krijgen tot de gegevens betreffende uzelf of deze informatie te corrigeren, verwijderen of u er tegen te verzetten. Dat recht kan worden uitgeoefend per post op het volgende adres:
Air France - Correspondant Informatique et Libertés - RE.AJ - 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG Cedex - France.

Voor bepaalde specifieke diensten die onder dit recht vallen, is het mogelijk om uw rechten meteen online uit te voeren (beheer van uw klantenaccount, beheer van uw reserveringen, getrouwheidsprogramma, enz.).

Zonder uitgesproken bezwaar van uw kant op het moment dat de gegevens worden verzameld of nadien, behoudt Air France de mogelijkheid om uw gegevens te gebruiken of te communiceren aan haar partners om u aangepaste commerciële aanbiedingen te sturen. Indien wettelijk vereist, zullen uw gegevens niet langer worden gebruikt voor elektronische prospectie, tenzij met uw uitdrukkelijke instemming. Dat laatste kan nietig worden verklaard op elk gewenst moment door middel van een simpele aanvraag van uw kant.

Indien u de e-newsletter van Air France niet langer via e-mail wenst te ontvangen, kan u klikken op de link om u uit te schrijven die zich onderaan elke newsletter bevindt.

Indien u geen aanbiedingen van Flying Blue en onze partners wenst te ontvangen, kan u uw correspondentievoorkeuren aanpassen in uw profiel en u inloggen met uw Flying Blue account.

Het verzamelen van bepaalde persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de toegang tot bepaalde diensten of prestaties (speciale maaltijden, medische bijstand, enz.). U kan natuurlijk uw bezwaarrecht voor de verzameling en verwerking van deze gegevens aanwenden, maar deze stappen kunnen ervoor zorgen dat u niet langer kan genieten van deze diensten en prestaties.

Overeenkomstig de Franse en internationale wetten en regelgevingen, kan de niet-mededeling of de onjuistheid van de bepaalde ingediende gegevens leiden tot een instapweigering of de weigering tot toegang tot een bepaald buitenlands rechtsgebied (bijvoorbeeld op beslissing van een douanedienst), en dit zonder dat Air France hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

Gebruiksvriendelijkheid van de online diensten van Air France op sociale media en op uw mobiele apparaten

Air France stelt alles in haar werk om de elektronische diensten steeds te verbeteren zodat de toegang ertoe wordt vergemakkelijkt voor haar klanten, prospects en bezoekers. De website van Air France (of haar mobiele site) geeft u permanente (24u/24) online toegang tot uw reserveringen en aangekochte tickets en de Flying Blue diensten. U kan eveneens informatie verkrijgen over de mogelijkheid om een hotel of huurwagen te reserveren, alsook over de voorgestelde reisverzekeringen van onze partners.

Om de aanmaak en verbinding met uw Air France account te vergemakkelijken, kan u uw Air France linken aan de meeste sociale media. Door te accepteren dat bepaalde persoonlijke gegevens, zoals aangegeven op het verbindings- en autorisatiescherm van elk sociaal netwerk, worden gedeeld, kan u genieten van een optimale surfervaring op de website van Air France. U kan op elk moment, indien gewenst, de verbinding tussen uw Air France account en het sociale netwerk ongedaan maken.

Cookies

Om de kwaliteit van onze aangeboden diensten en hun aansluiting op uw verwachtingen steeds te verbeteren, kan Air France gebruik maken van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die uw surfgegevens identificeren wanneer u zich verbindt met een van onze diensten.

Door te surfen op de website van Air France, haar mobiele site of haar mobiele applicaties, erkent u dat u kennis heeft genomen van de informatie die u werd verstrekt betreffende de finaliteit van elke actie, en waarbij via elektronische overdracht, toegang wordt verkregen tot de informatie die zich reeds op uw apparaat bevindt (terminal van elektronische communicatie), of dat u kennis heeft genomen van het feit dat er informatie op dat apparaat wordt achtergelaten (cookies). U nam eveneens kennis dat u over het recht beschikt om hier beroep tegen aan te tekenen. U erkent dat de instellingen van uw internetbrowser zo zijn geconfigureerd dat u akkoord gaat met de invoering en het gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het gebruik van Cookies door Air France, gelieve onze beleid voor het beheer van cookies te raadplegen.

Computerbeveiliging / beveiliging van elektronische transacties

Voor Air France is het een prioriteit om waakzaam te zijn voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. We nemen daarom alle nodige voorzorgen met het oog op de aard van de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt en de risico’s die zijn verbonden aan hun verwerking, het behoud van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en, met name, het vermijden dat deze gegevens worden vervormd, geschonden, of dat niet-bevoegde derden er toegang tot hebben. U kan erop rekenen dat u uw tickets dus in alle vertrouwelijkheid en veiligheid kan aankopen.

Wij stellen u een online betalingssysteem voor dat wordt beveiligd met de nieuwste technologieën van het moment.

Air France stelt alles in het werk in de strijd tegen identiteitsdiefstal op het internet. Dat is de reden waarom we, bijvoorbeeld, een systeem hebben ingevoerd om frauduleuze betalingen op te sporen die worden uitgevoerd met een bankkaart. Dit systeem moet u beschermen bij verlies of diefstal van uw bankkaart.

De beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op de goede praktijk van iedere betrokken persoon. Daarom vragen we u om geen paswoorden door te geven aan derden, om u systematisch uit te loggen van uw account en uw profiel op sociale media (met name wanneer de accounts aan elkaar gelinkt zijn) en het venster van uw internetbrowser te sluiten aan het einde van uw werksessie, in het bijzonder wanneer u toegang heeft tot het internet vanaf een informatica-post die u deelt met andere personen. Op die manier zal u voorkomen dat andere internetgebruikers toegang hebben tot uw persoonlijke informatie.

Voor meer info over de goede praktijk voor veiligheid die moet worden toegepast, verwijzen wij u door naar, bijvoorbeeld, het Portail de la sécurité informatique (Portaal voor computerbeveiliging). De algemene voorwaarden voor bepaalde diensten of prestaties die kunnen worden gevonden op de website van Air France, haar mobiele site of mobiele applicaties, kunnen relevant zijn om meer gedetailleerde voorwaarden te bepalen voor de verzameling en exploitatie van uw persoonlijke gegevens.

Links om toegang te krijgen tot andere websites

Op verschillende pagina’s van de website van Air France, beschikt u over de mogelijkheid om te klikken op links waarmee u toegang krijgt tot andere websites van andere bedrijven. Wij raden aan om het beleid van deze sites (die geen deel uitmaken van Air France) inzake de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens te lezen, aangezien de voorwaarden van deze websites kunnen afwijken van de voorwaardes van Air France. Air France kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteeld voor de verwerking van persoonlijke gegevens door andere websites.

Wijzigingen

Air France behoudt het recht op het beheer van de persoonlijke gegevens aan te passen. Wij raden u aan om regelmatig de jongste versie van dit beheer te raadplegen.

Deze versie werd opgesteld op 1 december 2014.
terug naar boven