Juridische kennisgeving

Disclaimer

Air France is een luchtvaartmaatschappij.

Klanten die Air France tickets kopen gaan akkoord met de Algemene vervoervoorwaarden van Air France en aanvaarden zonder voorbehoud alle bepalingen uiteengezet in de algemene voorwaarden. Air France mag de voorwaarden die op deze site bepaald zijn op elk ogenblik actualiseren. We raden onze online gebruikers bijgevolg aan ze te raadplegen telkens ze de site bezoeken.

Algemene Informatie

Air France
Franse Naamloze Vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 1,901,231,625.
45, rue de Paris
Tremblay en France
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex, Frankrijk
Ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister Register te Bobigny onder het nr. 420 495 178
SIRET nr. 420 495 178 00014
APE 5110Z

E-mailadres: mail.informations.generales@airfrance.fr

Intellectuele eigendom en erkenning van fotografisch eigendom

Alle gegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, foto's of elke andere inhoud die op de site voorgesteld worden zijn beschermd door de wet op het intellectuele eigendomsrecht. Bijgevolg mogen online gebruikers deze elementen alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken. (huiselijk gebruik).
Behoudens de hierboven uiteengezette bepalingen vormt elke reproductie, voorstelling, elk gebruik of aanpassing, in welke vorm ook, van het geheel of een deel van de inhoud van de site, zonder de schriftelijke toelating van Air France, een inbreuk op haar rechten onder de Intellectuele Eigendomscode.
Alle merken (namen en logo's) en alle distinctieve symbolen die op de site voorkomen zijn het eigendom van Air France of van haar partners. Elke reproductie, representatie of elk gebruik van deze distinctieve symbolen zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de rechten is verboden.

Fotografisch eigendom
Een lijst van de foto's van Yann Arthus Bertrand die op deze site voorkomen is beschikbaar. De beelden komen uit "The Earth From The Air" Collection.

Verantwoordelijkheid

We herinneren eraan dat luchtvervoer van passagiers onderworpen is aan de algemene vervoervoorwaarden die op de site kunnen worden geraadpleegd. We raden u aan zich vertrouwd te maken met deze voorwaarden. Voor alle goederen en diensten die op deze site beschreven worden en die niet aan de algemene vervoersvoorwaarden onderworpen zijn, zijn alleen de vennootschappen die deze goederen en diensten aanbieden aansprakelijk. Air France wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot die goederen en diensten af.
Geen enkele van de foto's en documenten op de site die aangeboden producten illustreren zijn contractueel bindend. Air France wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze beelden af.
Air France kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse schade of winstverlies, of verlies van een contract of van enige gelegenheid, die zou voortvloeien uit het gebruik van deze site.

Hypertext links
De integratie van alle hypertext links met heel of deel van de www.airfrance.be site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Air France is strikt verboden.
Air France kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, data, producten of andere informatie die aangeboden worden via de sites waarvoor hypertext links worden gemaakt. Air France wijst in het bijzonder elke aansprakelijk af met betrekking tot sites waarvan de data de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen niet nakomen.

Toepasselijke wetgeving - Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
In geval van enig geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd, behoudens wanneer inlichtingen in tegengestelde zin in de algemene voorwaarden worden vermeld.
terug naar boven