Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering: annuleer uw vlucht tegen lagere kosten

Door een onvoorziene gebeurtenis bent u verplicht uw vlucht te annuleren? Wat waarborgt Mondial Assistance Europe N.V.?
* De terugbetaling van de door het AIR FRANCE ticket* verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u de vlucht annuleert vóór het vertrek.
* De terugbetaling van de wijzigingskosten, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw vlucht wijzigt voor het vertrek. .
* Binnen de limiet van de prijs van het gekochte ticket voor de heenvlucht.

U moet uw vlucht annuleren: de voorwaarden om vergoed te worden

Voor het vertrek, dient de onvoorziene gebeurtenis die u verhindert om te vertrekken in het land van uw woonplaats hebben plaatsgevonden..
De verzekering dekt u ondermeer in geval van:
- ziekte of ongeluk, van uzelf of van één van uw naasten,
- gebeurtenis in de familie (overlijden van een familielid, ...),
- enz.
In geval van de annulering van uw heenvlucht, moet u in de eerste plaats Air France waarschuwen en dan binnen vijf dagen na de gebeurtenis die uw vertrek verhindert,  Mondial Assistance waarschuwen en alle bewijsstukken bij uw schriftelijke verklaring sluiten.

Hoe kunt u een verzekering afsluiten?

Denk aan de annuleringsverzekering op het ogenblik dat u uw tickets op onze internetsite koopt. Om u het gemakkelijker te maken, wordt deze verzekering u voortaan systematisch aangeboden als u on-line uw ticket koopt.
terug naar boven